Lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt vele voordelen: men kan deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, gebruik maken van voorzieningen en contacten leggen met andere imkers.
Alle leden ontvangen het interessante N.B.V.-maandblad “Bijenhouden”, dat naast een aantal vaste rubrieken ook nationale en internationale informatie verschaft over alles wat de bijenteelt raakt. Het lidmaatschap houdt ook een collectieve verzekering van de bijenvolken in. Beginners kunnen begeleiding krijgen van een ervaren imker.
NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!!
Bijenhouders, die reeds lid zijn van een andere, bij de N.B.V. aangesloten imkersvereniging, kunnen tegen een geringe bijdrage gastlid worden van onze vereniging.

Hoe wordt men lid?
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris, die belangstellenden graag meer informatie geeft over de vereniging.
Voor algemene informatie kunt u mailen naar info@imkerverenigingzaanstreek.nl
De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie aan de N.B.V. en zijn dan automatisch lid. Klik hier voor aanmelden bij de N.B.V..
Zij, die reeds lid zijn van een subvereniging, maar zich ook graag bij een andere subvereniging willen aansluiten, komen in aanmerking voor een gastlidmaatschap. Deze gastleden betalen dan € 10,=.

Zij die geen lidmaatschap van de N.B.V. wensen, maar wel op de hoogte willen blijven van de activiteiten van onze vereniging en/of hieraan willen deelnemen, of onze vereniging geldelijk willen steunen zijn welkom als donateur tegen een betaling van een minimumbedrag van € 10,= per jaar. Gastleden en donateurs wordt verzocht hun bijdrage over te maken op Ibannummer NL32INGB0008105055